Hoppa till sidans innehåll

Vinnare under höstens promenader


20/8 27/8 3/9 10/9 17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 22/10
VUXEN

Britt
Lovise
Mörk

Marianne
Hultin
Monica
Andersson
Stig
Ekberg
Berndt
Hornelid
Britt
Sjölund
Kai
Holmén
Widar
Larsson
Tauno
Karppinen

START

OCH

MÅL

ÄR

FÖRFLYTTAD

TILL

KORPEN´s

KANSLI 

Britt-
Marie
Svennberg
Seppo
Silvola
Catrin
Johansson
Kent
Pettersson
Marianne
Nyström
Margareta
Rubin
Ingegerd
Fransson
Yvonne
Bergman
Magnus
Eriksson
Jörgen
Myhrman
Markus
Vonthén
Folke
Karlsson
Åsa
Hahne
Helen
Drotz
Margaretha
Samuelsson
Lena
Johansson
Birgitta
Fägerås
Nina
Hjärpe
Kerstin
Pettersson
Agneta
Johansson
Eivor
Blom
Anita
Silvola
Marie
Johansson
Dan
Larsson
Conny
Nyström
Pia
Bäckman
Ann-
Britt
Karlsson
Börje
Larsson
Annelie
Söderlund
Henning
Andersson
Anna-
Lena
Olausson
Margareta
Rubin
Andreas
Skålberg
Marianne
Hultin
Anette
Blom
Svend-
Erik
Andersen
  Kerstin
Svanström
Inger
Sollo-
Hornelid
Birgitta
Häggström
Jan
Bjurbäck
Christer
Arvidsson
Martin
Olsson
Eva-
Maj
Larsson
Manne
Sundholm
Patrik
Karlsson
Leif
Numrin
  Birgitta
Nord
Emelie
Karlsson
Ann-
Britt
Karlsson
Jenny
Jensen
Birgitta
Skoglund
Kerstin
Jensen
Karl-
Erik
Björk
Carl-
Erik
Cederholm
Anna
Hjerpe
Bosse
Liderfors
Per
Olof
Johansson
Yvonne
Bergman
Kjell
Jakobsson
  Camilla
Rådberg
Eva
Elfving
Pia
Leopold
Lisa
Ericsson
Kerstin
Pettersson
  Grethe
Olausson
Angelica
Lundell
Kerstin
Fors


BARN
Olivia
Mörk
Elin
Abrahamsson
Elsa
Elfving
Lucas
Erixon
Lina
Lilja
Tuva
Jensen
Elsa
Elfving
Nova
Eriksson
Alma
Jansson
Pokémon
jakt
Sophia
Fransson
Isidor
Westerlund
Alexander
Karlsson
Ann-
Sofie
Rönnqvist
Mira
Cosic
Eric
Wennersten
Vera
Karlsson
Miranda
Pettersson
Elvis
Eriksson
Veikko
Rantamäki
Filippa
Werner
Hanna
Rådberg
Klara
Nilsson
Melvin
Jonsson
Nova
Eriksson
Frida
Johansson
Lucas
Mårtensson
Frej
Hjärpe
Skiljeupgift
Kai
Holmén
Krister
Olsson
Lillemor
Brodin
Kai
Holmén
Berit
Lindqvist
Almén
Leif
Numrin
Veikko
Rantamäki
Anita
Silvola
Jörgen
Myrman
 
Jan
Holmén
  Klas-
Henrik
Johansson
  Folke
Karlsson
   
Uppdaterad: 2017-10-16 16:18
Skribent: Benny Gustafsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Korpförening Degerfors - Korpen
Jannelundsvägen 6
69331 Degerfors

Besöksadress:
Jannelundsvägen 6
69331 Degerfors

Kontakt:
Tel: 076 7840534
E-post: This is a mailto link

Se all info